Sequential Calibration of Options

Erik Lindström, Jonas Ströjby, Mats Brodén, Magnus Wiktorsson, Jan Holst

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

27 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)2877-2891
TidskriftComputational Statistics and Data Analysis
Volym52
DOI
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sannolikhetsteori och statistik

Citera det här