Serious Grappling with Satire: Rhetorical Genre Affordances and Invitations to Participation in Public Controversy

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)284-300
Antal sidor16
TidskriftJavnost
Volym29
Nummer3
Tidigt onlinedatum2021 okt. 26
DOI
StatusPublished - 2022

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan humaniora
  • Kulturstudier
  • Kommunikationsvetenskap

Fria nyckelord

  • genre
  • satire
  • forensic rhetoric
  • rhetorical agency
  • Affordances
  • public controversy
  • carnivalesque

Citera det här