Sertoli cells enhance the survival of co-transplanted dopamine neurons

A E Willing, A I Othberg, S Saporta, A Anton, S Sinibaldi, S G Poulos, D F Cameron, T B Freeman, P R Sanberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

47 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

One of the major issues in neural transplantation is the low survival rate (<5%) of transplanted dopamine (DA) neurons [3]. Recently it has been shown that it is possible to enhance the survival of these neurons, which in turn may decrease the amount of tissue that is required for each transplantation patient. The present paper demonstrates a novel approach for enhancing neuronal survival by co-transplantation of neuronal tissue with Testis-derived Sertoli cells (SC). This strategy could improve neuronal survival through the provision of trophic support.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)246-50
Antal sidor5
TidskriftBrain Research
Volym822
Utgåva1-2
DOI
StatusPublished - 1999 mars 20
Externt publiceradJa

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Neurovetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Sertoli cells enhance the survival of co-transplanted dopamine neurons”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här