Serum chemerin levels are negatively associated with male fertility and reproductive hormones

J. Bobjer, M. Katrinaki, E. Dermitzaki, A. N. Margioris, A. Giwercman, C. Tsatsanis

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/EditorialPeer review

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)445-446
Antal sidor2
TidskriftJournal of Urology
Volym202
Nummer3
DOI
StatusPublished - 2019 sep. 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Urologi och njurmedicin

Citera det här