Serum choline in extremely preterm infants declines with increasing parenteral nutrition

Anders K. Nilsson, Anders Pedersen, Daniel Malmodin, Anna My Lund, Gunnel Hellgren, Chatarina Löfqvist, Ingrid Hansen Pupp, Ann Hellström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Serum choline in extremely preterm infants declines with increasing parenteral nutrition”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology