Serum sialic acid and sialoglycoproteins in asymptomatic carotid artery atherosclerosis. ARIC Investigators. Atherosclerosis Risk in Communities

Gunnar Lindberg, Lennart Råstam, Peter Nilsson-Ehle, A Lundblad, Jonas Ranstam, A R Folsom, G L Burke

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

14 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Serum sialic acid and sialoglycoproteins in asymptomatic carotid artery atherosclerosis. ARIC Investigators. Atherosclerosis Risk in Communities”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap