Serum zinc and dietary intake of zinc in relation to risk of different breast cancer subgroups and serum levels as a marker of intake: a prospective nested case-control study

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Serum zinc and dietary intake of zinc in relation to risk of different breast cancer subgroups and serum levels as a marker of intake: a prospective nested case-control study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap