Service innovation or collaborative tradition? Public motives for partnerships with third sector organisations

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Service innovation or collaborative tradition? Public motives for partnerships with third sector organisations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi