Servicescapes seen by visually impaired travellers: Time-geography approach to servicescape research

Alma Raissova

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

663 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Kunskapsluckor kvar i studien av servicescapes, eftersom befintlig forskning på servicescapes tenderar att ignorera stora framsteg i förståelsen av tid och rum som sociala fenomen. En aspekt som särskilt kräver ytterligare studier är hur nya begränsningar påverkar kundernas interaktioner med organiserade serviceplatser. Tidsgeografi tillvägagångssätt därför tillämpas på nuvarande servicescape forskning för att bidra till att identifiera olika begränsningar som blinda och personer med funktionshinder (VIPs) erfarenhet av en viss tjänst plats och tid. En kompletterande användning av begreppet taktik illustreras hur constrained kunder svarade på begränsningar.
Den övergripande forskningsfråga - Hur blinda och synskadade agera och röra sig i gästfrihet servicescapes? - Undersöktes empiriskt genom individuella och fokusgruppsintervjuer och go-längs observationer av 56 blinda och VIP under 3,5 år. Studiepopulationen bestod av personer bosatta i Sverige, Kazakstan, och Tyskland.
Analysen organiserad i två teman - Konkurrens av rumtiden projekt och taktisk beteende: utvärdera, kartläggning och nätverk. Detta följdes av en diskussion av analysen under två rubriker brist på resurser och en kamp om resurser.
Denna bok kom fram till att nya hinder inte bara "som skapats av" anordnande av servicescapes, men beror också på kundernas otillräckliga kapacitet. Resultatet av en individs insatser tjänste plats beror på kundernas förmåga att övervinna oväntade begränsningar och tillgängliga resurser, såsom tid och en tillgång till tjänsteutbudet. Några av de viktigaste resultaten som framkom var att blinda och VIP var inte passiva mottagare av tjänster, utan snarare utvecklade taktiska strategier för att navigera inom dåligt organiserade servicescapes. I så ingående boken antyder att servicescape är en plats för dynamiskt samspel mellan nya begränsningar och de taktiska beteenden hos de begränsade kunder.
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Institutionen för service management och tjänstevetenskap
Handledare
  • Dahlgaard-Park, Su Mi, handledare
  • Eldh, Christer, handledare
Tilldelningsdatum2017 feb. 22
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7753-134-0
ISBN (elektroniskt)978-91-7753-135-7
StatusPublished - 2017

Bibliografisk information

Defence details
Date: 2017-02-22
Time: 13:15
Place: U203, Campus Helsingberg
External reviewer(s)
Name: Kajsa Ellegård
Title: Professor
Affiliation: Linköping universitet
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • servicescape
  • tidsgeografi
  • begränsningar
  • taktik
  • blinda
  • synskadade

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Servicescapes seen by visually impaired travellers: Time-geography approach to servicescape research”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här