Setting the string shoving picture in a new frame

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

  Originalspråkengelska
  TidskriftJournal of High Energy Physics
  DOI
  StatusPublished - 2021

  Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Subatomär fysik

  Citera det här