Seven Senses of the City: Urban Spacetime and Sensory Memory in Contemporary Sinophone Fiction

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Seven Senses of the City: Urban Spacetime and Sensory Memory in Contemporary Sinophone Fiction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora