Severe extraarticular manifestations in a community based cohort of patients with rheumatoid arthritis: Risk factors and incidence in relation to treatment with tumor necrosis factor inhibitors

Lisa Theander, Britt Marie Nyhäll-Wahlin, Jan-Åke Nilsson, Minna Willim, Lennart T.H. Jacobsson, Ingemar F. Petersson, Carl Turesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

18 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Severe extraarticular manifestations in a community based cohort of patients with rheumatoid arthritis: Risk factors and incidence in relation to treatment with tumor necrosis factor inhibitors”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap