Severe intestinal dysbiosis is prevalent in primary Sjögren's syndrome and is associated with systemic disease activity.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

63 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Severe intestinal dysbiosis is prevalent in primary Sjögren's syndrome and is associated with systemic disease activity.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap