Severe Pasteurella multocida infections in pregnant women

Jan Rollof, Hugo Johansson, Elisabet Holst

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Severe Pasteurella multocida infections in pregnant women”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap