Sevoflurane anesthesia during acute right ventricular ischemia in pigs preserves cardiac function better than propofol anesthesia.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The intention of the present study was to evaluate possible cardioprotective properties of inhalation anesthesia with sevoflurane.
Originalspråkengelska
TidskriftPerfusion
Tidigt onlinedatum2016 mars 9
DOI
StatusPublished - 2016

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Anestesi och intensivvård
  • Kardiologi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Sevoflurane anesthesia during acute right ventricular ischemia in pigs preserves cardiac function better than propofol anesthesia.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här