Sex differences in cerebral palsy incidence and functional ability: a total population study

A. Chounti, Gunnar Hägglund, Philippe Wagner, Lena Westbom

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

36 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sex differences in cerebral palsy incidence and functional ability: a total population study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap