Sex differences in disease genetics: evidence, evolution, and detection.

William P Gilks, Jessica Abbott, Edward H Morrow

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sex differences in disease genetics: evidence, evolution, and detection.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology