Sex differences in the prognostic significance of KRAS codons 12 and 13, and BRAF mutations in colorectal cancer: a cohort study

Sakarias Wangefjord, Magnus Sundström, Nooreldin Zendehrokh, Kajsa Ericson Lindquist, Björn Nodin, Karin Jirström, Jakob Eberhard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

196 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sex differences in the prognostic significance of KRAS codons 12 and 13, and BRAF mutations in colorectal cancer: a cohort study”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Samhällsvetenskap