'Sexual interaction or a solitary action: Young Swedish men's ideal images of sexual situations in relationships and in one-night stands

Eva Elmerstig, Barbro Wijma, Kerstin Sandell, Carina Berterö

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

6 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”'Sexual interaction or a solitary action: Young Swedish men's ideal images of sexual situations in relationships and in one-night stands”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap