Sexual problems in men with prostate cancer in comparison with men with benign prostatic hyperplasia and men from the general population

Liselotte Jakobsson, Lars Loven, Ingalill Rahm Hallberg

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sexual problems in men with prostate cancer in comparison with men with benign prostatic hyperplasia and men from the general population”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap