Shame : Ingmar Bergman's Vietnam War

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Study of the Swedish reception of Ingmar Bergman's film Shame in 1968.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)245-259
TidskriftNordicom Review
Volym29
Utgåva2
StatusPublished - 2008

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konst

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Shame : Ingmar Bergman's Vietnam War”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här