Shape Matters in Magnetic-Field-Assisted Assembly of Prolate Colloids

Antara Pal, Carlo Andrea De Filippo, Thiago Ito, Md Arif Kamal, Andrei V. Petukhov, Cristiano De Michele, Peter Schurtenberger

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shape Matters in Magnetic-Field-Assisted Assembly of Prolate Colloids”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar