Share Liquidity and Corporate Efforts to Enhance it. A study on the Swedish Stock Exchange

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Share Liquidity and Corporate Efforts to Enhance it. A study on the Swedish Stock Exchange”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Affärsverksamhet och ekonomi