Shared spaces: Artistic methods for collaborative works

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shared spaces: Artistic methods for collaborative works”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Konst och humaniora