Shear-induced nanostructural changes in micelles formed by sugar-based surfactants with varied anomeric configuration

Johan Larsson, Ashley P. Williams, Marie Wahlgren, Lionel Porcar, Stefan Ulvenlund, Tommy Nylander, Rico F. Tabor, Adrian Sanchez-Fernandez

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shear-induced nanostructural changes in micelles formed by sugar-based surfactants with varied anomeric configuration”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar