Shiga Toxin-Bearing Microvesicles Exert a Cytotoxic Effect on Recipient Cells Only When the Cells Express the Toxin Receptor

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

7 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shiga Toxin-Bearing Microvesicles Exert a Cytotoxic Effect on Recipient Cells Only When the Cells Express the Toxin Receptor”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap