Shiga Toxin-Bearing Microvesicles Exert a Cytotoxic Effect on Recipient Cells Only When the Cells Express the Toxin Receptor

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat