Shiga toxin pathogenesis: kidney complications and renal failure

Tom G Obrig, Diana Karpman

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

40 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shiga toxin pathogenesis: kidney complications and renal failure”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap