Shining infrared light on amyloid structures in neurodegenerative proteinopathies.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat