Shock structure for electromagnetic waves in bianisotropic, nonlinear materials

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

2 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shock structure for electromagnetic waves in bianisotropic, nonlinear materials”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi

Mark- och miljövetenskap

Ingenjörs- och materialvetenskap