Short- and long-distance avian migrants differ in exercise endurance but not aerobic capacity

Steffen Hahn, Tamara Emmenegger, Sara Riello, Lorenzo Serra, Fernando Spina, William A. Buttemer, Silke Bauer

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Short- and long-distance avian migrants differ in exercise endurance but not aerobic capacity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi