Short Attosecond Pulse Trains at High Repetition Rates for Novel Pump-Probe and Coincidence Studies

Sara Mikaelsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

259 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Short Attosecond Pulse Trains at High Repetition Rates for Novel Pump-Probe and Coincidence Studies”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi