Short Attosecond Pulse Trains at High Repetition Rates for Novel Pump-Probe and Coincidence Studies

Sara Mikaelsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

259 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat