Short Attosecond Pulse Trains at High Repetition Rates for Novel Pump-Probe and Coincidence Studies

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

129 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat