Short blood culture time-to-positivity in Fusobacterium necrophorum bacteremia is associated with Lemierre's syndrome

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Short blood culture time-to-positivity in Fusobacterium necrophorum bacteremia is associated with Lemierre's syndrome”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap