Short Lives: The Impact of Parental Death on Early-Life Mortality and Height in the Netherlands, 1850-1940

Björn Quanjer, Ingrid K. van Dijk, Matthias Rosenbaum-Feldbrügge

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Short Lives: The Impact of Parental Death on Early-Life Mortality and Height in the Netherlands, 1850-1940”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Agricultural and Biological Sciences

Psychology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology