Should there be more showers at the summer music festival? Studying the contextual dependence of resource consuming conventions and lessons for sustainable tourism

Tullia Jack, Russell Hitchings, Alison Browne

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

301 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Should there be more showers at the summer music festival? Studying the contextual dependence of resource consuming conventions and lessons for sustainable tourism”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Mark- och miljövetenskap

Affärsverksamhet och ekonomi

Samhällsvetenskap