Shrunken Pore Syndrome Is Associated With Increased Levels of Atherosclerosis-Promoting Proteins

Markus Sällman Almén, Jonas Björk, Ulf Nyman, Veronica Lindström, Magnus Jonsson, Magnus Abrahamson, AnnaLotta Schiller Vestergren, Örjan Lindhe, Gary Franklin, Anders Christensson, Anders Grubb

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

22 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Shrunken Pore Syndrome Is Associated With Increased Levels of Atherosclerosis-Promoting Proteins”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap