Sick leave in patients with ankylosing spondylitis before and after anti-TNF therapy: a population-based cohort study.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

34 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Sick leave in patients with ankylosing spondylitis before and after anti-TNF therapy: a population-based cohort study.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap