Signaling and regulation of cysteinyl leukotriene receptors in intestinal epithelial cells and colon cancer

Astrid Bengtsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

218 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat