Signalling and trafficking of the cysteinyl leukotriene receptors in intestinal epithelial cells

Ladan Parhamifar

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

68 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Signalling and trafficking of the cysteinyl leukotriene receptors in intestinal epithelial cells”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap