Signalling and trafficking of the cysteinyl leukotriene receptors in intestinal epithelial cells

Ladan Parhamifar

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

71 Nedladdningar (Pure)
Filter
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Sökresultat