Signalling mechanisms in B cell differentiation: Studies on specific human immune response in vitro.

Sigurdur Ingvarsson

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Signalling mechanisms in B cell differentiation: Studies on specific human immune response in vitro.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Agrikultur & biologi