Significance of poor performance status after resection of colorectal liver metastases

Peter Strandberg Holka, Sam Eriksson, Jakob Eberhard, Magnus Bergenfeldt, Gert Lindell, Christian Sturesson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sökresultat