Silencer or Amplifier? The European Union Presidency and the Nordic Countries

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

39 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)311-334
TidskriftScandinavian Political Studies
Volym27
Utgåva3
StatusPublished - 2004

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Statsvetenskap

Citera det här