Simball Box for Laparoscopic Training With Advanced 4D Motion Analysis of Skills.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

12 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

Laparoscopic skills training and evaluation outside the operating room is important for all surgeons learning new skills. To study feasibility, a video box trainer tracking 4-dimensional (4D) metrics was evaluated as a laparoscopic training tool.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)309-316
TidskriftSurgical Innovation
Volym23
Utgåva3
Tidigt onlinedatum2016 feb. 7
DOI
StatusPublished - 2016 juni

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kirurgi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Simball Box for Laparoscopic Training With Advanced 4D Motion Analysis of Skills.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här