Simple electron-electron scattering in non-equilibrium Green's function simulations

David O. Winge, Martin Franckié, Claudio Verdozzi, Andreas Wacker, Mauro F. Pereira

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simple electron-electron scattering in non-equilibrium Green's function simulations”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi