Simple Generation of a High Yield Culture of Induced Neurons from Human Adult Skin Fibroblasts

Shelby Shrigley, Karolina Pircs, Roger A. Barker, Malin Parmar, Janelle Drouin-ouellet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Simple Generation of a High Yield Culture of Induced Neurons from Human Adult Skin Fibroblasts”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Kemiska föreningar

Medicin och livsvetenskap