Simple Generation of a High Yield Culture of Induced Neurons from Human Adult Skin Fibroblasts

Shelby Shrigley, Karolina Pircs, Roger A. Barker, Malin Parmar, Janelle Drouin-ouellet

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Sökresultat