Enklare och billigare handläggning av lätta skallskador. Datortomografi lika säkert som inläggning och observation

Bertil Romner, Tor Ingebrisgtsen

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Bidragets titel på inmatningsspråkSimpler and cheaper management of mild head injuries. Computer tomography as safe as admission and monitoring
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)16-16
TidskriftLäkartidningen
Volym104
Utgåva1-2
StatusPublished - 2007

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan klinisk medicin

Citera det här